Botë

Si zgjidhet një president amerikan

Presidenti amerikan ka gjithmonë rëndësi të madhe për jetët e njerëzve, si në vend ashtu edhe gjetkë, andaj rezultati i votimeve të sotme do të çojë peshë për çdokënd.

 

Presidenti amerikan ka gjithmonë rëndësi të madhe për jetët e njerëzve, si në vend ashtu edhe gjetkë, andaj rezultati i votimeve të sotme do të çojë peshë për çdokënd.

Sistemi politik i SHBA-së ka të veçantat e saja për sa i përket përzgjedhjes së shefit të Shtëpisë së Bardhë. Kjo ngase në rend të parë, ai nuk zgjidhet direkt nga votuesit, por nga ai që njihet si kolegji elektoral.