Botë

Loja me shifrat e koronavirusit

William Schaffner, profesor i sëmundjeve infektive në Universitetin Vanderbilt, ka thënë se qasja kineze ishte konservatore dhe se të dhënat “do të prezantoheshin në një mënyrë më ndryshe sikur epidemiologët amerikanë të ishin aty për të asistuar”.

 

Andrew Mertha, drejtor i Programit për Studime Kineze në Universitetin John Hopkins, ka thënë se zyrtarët kinezë mund të kenë qenë të motivuar për t’i ulur numrat me qëllim të maskimit të çështjes në qendrat lokale të përkujdesjes shëndetësore

William Schaffner, profesor i sëmundjeve infektive në Universitetin Vanderbilt, ka thënë se qasja kineze ishte konservatore dhe se të dhënat “do të prezantoheshin në një mënyrë më ndryshe sikur epidemiologët amerikanë të ishin aty për të asistuar”.

Ai ka thënë se zyrtarët kinezë “faktikisht donin që ta minimizonin ndikimin e epidemisë në atë kohë”. “Përfshirja e pacientëve të dyshuar qartazi do ta zgjeronte madhësinë e shpërthimit dhe do të ofronte, mendoj unë, një vlerësim më të vërtetë të natyrës së infektimit dhe përmasave të tij”.