Botë

Shpalosja e së vërtetës kineze për virusin

Në muajt e parë të shpërthimit, koha mesatare e kërkuar për procesimin e një rasti – nga shfaqja e simptomave të para deri te konfirmimi i diagnozës – ishte 23.3 ditë.

 

Në muajt e parë të shpërthimit, koha mesatare e kërkuar për procesimin e një rasti – nga shfaqja e simptomave të para deri te konfirmimi i diagnozës – ishte 23.3 ditë.

Vonesa e vazhdueshme mbase do t’i vështirësonte intervenimet e drejtpërdrejta të shëndetit publik, ka thënë Amesh Adalja, mjek në Qendrën Johns Hopkins për Siguri Shëndetësore. Ekspertë të shumtë e kanë përshkruar vakumin kohor si jashtëzakonisht të gjatë.