Video

Avdyli: Do politikanë po japin asete t'Kosovës pa dhimtë për pozita