EXPRESS

Zgjedhja e profesionit të ardhshëm

Çdo vit në Kosovë, sipas statistikave, del një numër prej më shumë se 20.000 maturantësh. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Arsimit viti 2020/21 nxori saktësisht 26.699 maturantë, 17.105 prej të cilëve e kaluan testin e maturës dhe secili prej tyre mendohet se zgjodhi një profesion të caktuar për të ardhmen e tij. Drejtimi duhet të trajtohet me shumë seriozitet, sepse është zgjedhja e profesionit të ardhshëm.

 

Çdo vit në Kosovë, sipas statistikave, del një numër prej më shumë se 20.000 maturantësh. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Arsimit viti 2020/21 nxori saktësisht 26.699 maturantë, 17.105 prej të cilëve e kaluan testin e maturës dhe secili prej tyre mendohet se zgjodhi një profesion të caktuar për të ardhmen e tij. Drejtimi duhet të trajtohet me shumë seriozitet, sepse është zgjedhja e profesionit të ardhshëm.

Shumë herë të rinjtë përcaktohen për ofertën e parë që atyre u bëhet pas diplomimit në shkollë, pa kuptuar efektet. Orientimi profesional nga të rinjtë bëhet edhe më e vështirë kur mendimet e miqve dhe prindërve të fusin në situatë konfuze, me ç’rast marrja e vendimit bëhet pothuajse e pamundur.