EXPRESS

Një adresë e veçantë shkollimi për fëmijët shurdhmemecë

I vetmi komunikim i tyre është gjuha e shenjave. Lëvizjet e gishtërinjve përfaqësojnë “ngritjen” e zërit të tyre. Mirëpo, pavarësisht problemeve të ndryshme që kanë, fëmijët shurdhmemecë janë dëshmuar të kenë talente në fusha të ndryshme.

 

I vetmi komunikim i tyre është gjuha e shenjave. Lëvizjet e gishtërinjve përfaqësojnë “ngritjen” e zërit të tyre. Mirëpo, pavarësisht problemeve të ndryshme që kanë, fëmijët shurdhmemecë janë dëshmuar të kenë talente në fusha të ndryshme.

Qendra burimore për mësim dhe këshillim “Nënë Tereza” në Prizren është bërë adresë e tyre që nga viti 1950. E përbërë nga çerdhja integruese, cikli fillor, i mesëm i ulët dhe ai i mesëm, kjo qendër është e vetmja në Kosovë për fëmijët me probleme në të folur dhe në të dëgjuar.