EXPRESS

Digjitalizimi, sfidë e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës

 

Pasuria dokumentuese e historike e gjithë shtetit ruhet brenda mureve të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Mirëpo pavarësisht kësaj, ky institucion po përballet me probleme gjatë procesit të digjitalizimit.

Zyrtari për mikrofilmim dhe digjitalizim, Bekim Aliu, tregon për sfidat me të cilat janë përballur që nga viti 2007, atëherë kur nisi digjitalizimi e deri më sot.