EXPRESS

Bashkëpunimi artistik mes nxënëses dhe mësimdhënësit

 

Thjeshtësia e një muri shkollor është zëvendësuar me kompleksitetin artistik. Dy duar, lule, vija dhe elemente të tjera janë fryt i bashkëpunimit mes nxënëses së klasës së 11-të, Berna Ajdini, dhe profesorit të artit figurativ, Armend Zeqa, në gjimnazin “Hajdar Dushi” të Gjakovës.

Kreativiteti i Bernës është dyzuar me mbështetjen e profesorit, duke u bërë kështu i mundur realizimi i idesë së saj.