Geri Selenica

Sugjerim Qeverisë së re për një “SISTEM TË RI” (New Deal) për Kosovën 06 November 2019 10:36

Në përgjithësi ne i shohim gjërat bardhë e zi. Në ekonomi ne dimë ose kapitalizëm, ose socializëm. Këto sisteme ka dekada që kanë vdekur dhe janë zëvendësuar me sisteme...