Noli: Me qeto mendt që i kena është dashtë me kon kogja ma të avancum se bishat babës

dhjetor 2021