Blerimi: Ma mirë me pas kojshinë në krah sesa me dajën e kërkah