Noli për notë mesatare: Njoh njerëz që kanë pasë 10-she, ose kanë kopju ose kanë mësu përmendësh

qershor 2020