Kosovë

Në Mitrovicë do të ndërtohen edhe tre lapidarë

 

Drejtuar nga kryetari i komunës, Agim Bahtiri, Bordi i drejtorëve ka shqyrtuar të hënën Draft-raportin e auditimit ”Menaxhimi i të hyrave vetjake në nivel komunal”.

Pasi u njoftuan për të gjeturat e auditorit lidhur me këtë çështje kryetari i komunës, Agim Bahtiri kërkoi nga drejtorët e drejtorive komunale që të planifikojnë dhe realizojnë të hyrat e tyre. Ai u tha drejtorëve se deri në fund të këtij muaj duhet të japin përgjigjet e tyre se a pajtohen apo jo me të gjeturat e auditorit.