Kosovë

Kryetari i Malishevës u raporton qytetarëve për punët e kryera

 

Malishevë, 20 dhjetor - Kryetari i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj, ka prezantuar sot para qytetarëve punën njëvjeçare të qeverisë komunale si dhe është përgjigjur në pyetjet që i kanë parashtruar të pranishmit.

Ai ka numëruar investimet e bëra, duke filluar me investimet në bujqësi - dhënien e 39 serrave, 74 makinave mjelëse, 165 motokultivatorëve, përkrahjen me mjete për 153 bletarë, pastaj 80 makina për shpërndarjen e plehut kimik, 20 makina për mbjelljen e misrit dhe furnizimi me lopë qumështore për 80 fermerë. Po ashtu shumë shpejt do të furnizohen me makina spërkatëse 350 fermerë, pastaj 40 të tjerë do të furnizohen me makina për mbjelljen e grurit dhe 40 të tjerë me makina spërkatëse 400 litra, ndërsa10 fermerëve do t’iu ndërtohen stalla.