Kosovë

Komuna e Vushtrrisë shpërblen qytetarët që denoncojnë korrupsionin me nga 5 mijë euro

Komuna e Vushtrrisë shpërblen qytetarët që denoncojnë korrupsionin me nga 5 mijë euro

Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Xhafer Tahiri ka miratuar Kodin e etikës për zyrtarët e Komunës së Vushtrrisë, si dhe Librin e proceseve për menaxhimin e parasë publike të Komunës së Vushtrrisë.

Në procesin e hartimit të këtyre dy dokumenteve të rëndësishme, Komuna e Vushtrrisë është përkrahur edhe nga USAID-i.