Kosovë

Objektet e shëndetit primar në gjendje të mjerueshme

Objektet e shëndetit primar në gjendje të mjerueshme
 

Gjendja nga brenda dhe jashtë e objekteve të shëndetit primar në pjesët rurale të Komunës së Klinës japin përshtypjen sikur ato kanë ndaluar me dekada në kohë.

Shumica e objekteve janë të amortizuara, mure të plasaritura, pajisje dhe inventar të vjetërsuar dhe të dëmtuar, infrastruktura e keqe jashtë objekteve... dhe mangësi tjera, përfshirë edhe nivelin jo të mirë të shërbimeve për shkak të stafit të pamjaftueshëm mjekësor, shkruan sot Koha Ditore.