Kosovë

Zgjidhet udhëheqësia e re e LDK-së në degën “Qendra” në Mitrovicë

 

Nëndega e LDK-së “Qendra”, në Mitrovicë, ka mbajtur kuvendin zgjedhor, në të cilën është zgjedhur udhëheqja e re dhe delegatët për Kuvendin Zgjedhor të Degës së LDK-së të Mitrovicë. Punimet e kuvendit janë zhvilluar komfor Rregullores së Rinës të Kuvendit Zgjedhor të Nëndegës dhe pa asnjë problem

Në prani të 58 pjesëmarrësve të kuvendit zgjedhor, kryetar i degës së LDK “Qendra” u zgjodh Adem Deliu. Kuvendi zgjodhi edhe 11anëtarë të kryesisë së nëndegës dhe 15 delegatë për Kuvendin zgjedhor të Degës së LDK-së në Mitrovicë.