Kosovë

Banorët e një lagjeje në Fushë Kosovë nuk e duan afër degën e Gjykatës Themelore

Kjo pjesë nga banorët e Fushë Kosovës, shfrytëzohej si vend për rekreacion.

Mirëpo, tashmë ka filluar ndërtimi i objektit të degës së Gjykatës Themelore të Prishtinës.