Kosovë

Të rinjtë jetësojnë idenë për kabinet atraktiv për orët e gjermanishtes në shkollën “Ahmet Hoxha” në Ferizaj

Një ambient më i mirë do t’u shërbejë nxënësve të shkollës “Ahmet Hoxha” në Ferizaj për mbajtjen e orëve mësimore të gjuhës gjermane.

Ambientit i ka paraprirë një trajnim ku të rinjtë e Ferizajt janë aftësuar për lidership, vullnetarizëm, identifikim të nevojave, dizajnim dhe implementim të projekteve. U krijua një grup i ri prej dhjetë nxënësve që jetësuan idenë për kabinetin. Kabineti tashmë është kompletuar.