Kosovë

Ec Ma Ndryshe: Komunat e rajonit të Prizrenit të rrisin buxhetin për mbrojtjen e mjedisit

Ec Ma Ndryshe: Komunat e rajonit të Prizrenit të rrisin buxhetin për mbrojtjen e mjedisit

Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2019 ka theksuar se problemet serioze mjedisore vazhdojnë të ndikojnë në jetesën dhe shëndetin e njerëzve.

Sfidat e mbrojtjes së mjedisit sipas këtij raporti kërkojnë më tepër vullnet politik, pasi që ka ngecje në implementimin e politikave publike për adresimin e çështjeve mjedisore.