Kosovë

Në mungesë të fondeve, qendrat për mësim nga komunitetet RAE rrezikojnë të mbyllen

Fillimi i vitit 2020 do t’i gjejë të mbyllura qendrat mësimore, në të cilat tash e 12 vjet, kanë mësuar fëmijë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas.

Arsyeja e rrezikimit të mbylljes së tyre, sipas drejtorit Muhamet Arifi, është mungesa e mjeteve financiare për të funksionuar.