Kosovë

36 për qind e Kamenicës e përfshirë në grumbullimin e mbeturinave

36 për qind e Kamenicës e përfshirë në grumbullimin e mbeturinave

Kompania e pastrimit “Ekohigjiena”, me seli në Gjilan, kujdeset për grumbullimin e mbeturinave vetëm për 36 për qind të banorëve të Kamenicës.

Nga 6 mijë e 949 amvisëri të regjistruara në këtë komunë vetëm 2 mijë e 366 amvisëri mbulohen me këtë shërbim.