Kosovë

Prokurimi për kanalizim dhe ujësjellës kthehet në rivlerësim

Prokurimi për kanalizim dhe ujësjellës kthehet në rivlerësim

Njoftimi i Komunës së Prizrenit për dhënie të kontratës për aktivitetin e prokurimit "Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe ujësjellësit" është anuluar nga Organi Shqyrtues i Prokurimit. Në të njëjtën kohë, ky organ ka vendosur që kjo lëndë të kthehet në rivlerësim.

"Anulohet njoftimi për dhënie të kontratës lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull "Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe ujësjellësit në Komunën e Prizrenit", iniciuar nga Komuna e Prizrenit dhe lënda kthehet në rivlerësim", shkruan në vendimin e OSHP-së. Paraprakisht aty theksohet se ankesa e operatorit ekonomik "Alfa I shpk dhe NTPN Krasniqi" për këtë aktivitet të prokurimit aprovohet si pjesërisht e bazuar, shkruan sot Koha Ditore.