Kosovë

Gjykata në favor të mësimdhënësve të pensionuar, Komuna e Pejës nuk pranon t’ua paguajë pagat jubilare

Gjykata në favor të mësimdhënësve të pensionuar, Komuna e Pejës nuk pranon t’ua paguajë pagat jubilare
 

Tre vjet pas padisë së ngritur, në janar të vitit 2017, Gjykata Themelore në Pejë i ka dhënë fund kësaj padie me aktvendimin e sjell në favor të 70 mësimdhënësve të pensionuar në vitin 2015 dhe 2016, të cilët e kishin paditur Komunën e Pejës për pagesën e pagës jubilare dhe të tri pagave përcjellëse në pension, që janë gjithsej gjashtë paga në shumën e tri pagave të fundit të punës që i kanë marrë.

Sipas këtij vendimi të gjykatës, Komuna e Pejës detyrohet t'ua paguajë atyre vlerën për kompensimin e pagave për përcjellje në pension dhe pagën jubilare në vlerë të përgjithshme të kontestit prej mbi 160 mijë eurosh, duke e llogaritur njëherësh për secilin veç e veç me kamatë ligjore lartësinë prej 8 për qind, duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive, shkruan sot “Koha Ditore”.