Kosovë

Rinovimi i objektit të Pylltarisë, peng i ndryshimit të Ligjit Pyjor

Rinovimi i objektit të Pylltarisë, peng i ndryshimit të Ligjit Pyjor

Objekti i administratës në Pejë të ish- ndërmarrjes shoqërore Ekonomia e Pyjeve, megjithëse i dëmtuar nuk po mund të rinovohet, shkaku i ndryshimit të Ligjit Pyjor.

Kjo gjendje në të cilin gjendet ky objekt i pylltarisë, i cili menaxhohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, me vite është i pandryshueshëm.