Kosovë

Riciklimi i mbeturinave në Vushtrri

 

Shporta me ngjyrë të verdhë janë të vendosura afër shumicës së shtëpive në Vushtrri.

E brenda tyre ka vetëm materiale plastike, alumini e kartoni.