Kosovë

Rikyçen në rrjetin e ujësjellësit konsumatorët e Anamoravës të cilët nuk i kishin kryer pagesat

 

Konsumatorët të cilët ishin shkyçur nga rrjeti i ujësjellësit për shkak se nuk kishin kryer pagesat ndaj kompanisë “Hidromorava” tani janë rikyçur në rrjet dhe do të furnizohen me ujë të pijes për shkak të gjendjes së krijuar me pandeminë COVID-19.

Vendimi është marrë nga drejtuesit e kompanisë “Hidromorava” të cilët kanë theksuar se furnizimi për këtë kategori është i përkohshëm deri në stabilizimin e gjendjes.