Kosovë

Bie numri i kërkesave për pajisje me dokumente në Anamoravë

Bie numri i kërkesave për pajisje me dokumente në Anamoravë

Administratat komunale në Gjilan, Kamenicë dhe Viti kanë kufizuar kapacitetet në ofrimin e shërbimeve për qytetarët për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Por edhe kërkesat e qytetarëve për pajisje me dokumente të ndryshme, të cilat lëshohen nga sektori i gjendjes civile, sipas zyrtarëve komunalë janë të pakta.

dy javëve në administratën komunale në Gjilan janë parashtruar 428 kërkesa nga qytetarët për pajisje me dokumente të ndryshme, ku përfshihen ekstraktet e lindjes, certifikatat e lindjes, të kurorëzimit, vdekjes, vendbanimit, të shtetësisë, certifikatat e gjendjes martesore etj.