Kosovë

Për një vit, në Ferizaj u asfaltuan 54 kilometra rrugë

Për një vit, në Ferizaj u asfaltuan 54 kilometra rrugë

Këshilltarët e Kuvendit Komunal në Ferizaj, gjatë së premtes kanë debatuar dhe miratuar një varg pikash të rendit të ditës në interes të përgjithshëm. Ndërkaq në mesin e tyre është debatuar edhe për punën njëvjeçare të ekzekutivit.

Sipas kryetarit Agim Aliu, 2019-a ishte vit i suksesshëm derisa janë rritur të hyrat vetjake dhe janë rritur investimet kapitale në interes të përgjithshëm. Ndërkaq, sipas opozitës, gjatë 2019-s janë lidhur gjithsejtë 17 aneks kontrata në vlerë prej një milion euro, mirëpo ato nuk janë pasqyruar në mënyrë të detajuar në raportin njëvjeçar.