Kosovë

Shtyhet miratimi i Rregullores së punës së veprimtarive ekonomike në Komunën e Pejës

Shtyhet miratimi i Rregullores së punës së veprimtarive ekonomike në Komunën e Pejës

Kuvendi Komunal i Pejës ka shtyrë shqyrtimin dhe miratimin e Rregullores për orarin e punës së veprimtarive ekonomike. Kërkesën për shtyrjen e tij e ka bërë shefi i Grupit të këshilltarëve të AAK-së, Ardian Berisha. Rregullorja, para se të sillej për shqyrtim, i kishte kaluar të gjitha procedurat - përfshirë edhe diskutimin publik.

“Duke pasur parasysh problemet ekonomike edhe në komunën tonë, të shkaktuara nga pandemia, propozoj që këtë vendim të mos e sjellim sot, por ai të shtyhet së paku deri në muajin shtator”, ka thënë Ardian Berisha. Ky propozim u mbështet prej shumicës së këshilltarëve, e po ashtu edhe nga drejtoresha e Zhvillimit Ekonomik, Xhenet Syka – Kelmendi.