Kosovë

Ferizaj me numër shumë të vogël të fëmijëve lëmoshëkërkues

Qendra për Punë Sociale në Ferizaj gjatë vitit të kaluar ka trajtuar dhjetëra raste të familjeve që kanë fëmijë lypsarë dhe që merren me punë të rënda.

Atyre u është siguruar asistenca sociale, ndërkaq fëmijëve të tillë u është mundësuar ndjekja e kurseve të ndryshme pa pagesë dhe pajisje të gjërave elementare për jetesë.