Kosovë

Gjilani angazhoi kompani që nuk i kishin pajisjet e nevojshme për ndërtimin e rrugëve

Gjilani angazhoi kompani që nuk i kishin pajisjet e nevojshme për ndërtimin e rrugëve

Komuna e Gjilanit ka angazhuar kompani për ndërtimin e rrugëve të cilat janë shpërblyer me miliona euro për implementimin e punimeve mirëpo ka rezultuar se këto kompani nuk kanë pasur pajisjet e nevojshme për kryerjen e punimeve të cilat janë përcaktuar në dosjen e tenderit.

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin me gjetjet për komunën e Gjilanit për vitin 2019 dhe gjetjet tregojnë se komuna ka shpallur fituese ato kompani të cilat nuk kanë mekanizmin e duhur. Zyra Kombëtare në raport i tërheq vërejtjen komunës se shpërblimi me kontratë i operatorëve ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kërkesat e dosjes së tenderit mund të ndikojë që të njëjtit të mos mund t’i përfundojnë punët siç kërkohet.