Kosovë

Shtëpia unike e shekullit 19 në Gjilan

I takon shekullit 19. Edhe pse mjaft e vjetër, që nga ndërtimi ajo e ruan ende funksionin e saj të banimit.

Kjo është njëra ndër shtëpitë më të vjetra që ka Gjilani, e që tani është pronë e Zekirja Abdullahut.