Kosovë

Në Pejë, personeli i shkollave blen vetë dezinfektuesit

 

Në korridoret e shkollave është improvizuar ambienti për pranimin e dokumenteve të nxënësve, andaj në hyrje të korridorit dhe në secilën tavolinë janë vendosur edhe dezinfektues për duar.

Por këta dezinfektues brenda shkollës ekonomike “Ali Hadri” në Pejë, sikurse edhe në shkollat e tjera, nuk janë blerë nga Komuna, raporton KOHA.

“I kemi ble personalisht unë dhe sekretari. Shkolla s’ka buxhet, kështu edhe dikush në mënyrë vullnetare kështu për pastrim të duarve”, ka thënë Arif Ademaj, drejtor i shkollës ekonomike “Ali Hadri”.