Kosovë

Në Gjilan fermerëve u shpërndahen gjedhe për përmirësim racor 

Në Gjilan fermerëve u shpërndahen gjedhe për përmirësim racor 

Drejtoria e Bujqësisë në Gjilan ka shpërndarë të martën pesë krerë gjedhe për fermerët, që janë donacion i shkollës së agrobiznesit “Arbëria”.

Drejtori i Bujqësisë në Gjilan, Ramiz Ramadani, ka thënë se këto gjedhe i dedikohen përmirësimit racor dhe në asnjë mënyrë nuk lejohet shitja, therrja apo tjetërsimi i tyre.