Kosovë

Opozita e quan cenim të ligjshmërisë mosshqyrtimin e ankesave për emërtimin e rrugëve

Kuvendi Komunal i Podujevës më 4 shkurt 2015 e ka miratuar listën me emërtimin e 1184 rrugëve të territorit të Komunës së Podujevës dhe listën rezervë. Por, pas vendosjes së tabelave, jo të gjithë banorët ishin pajtuar me ato emërtime: 279 ankesa janë deponuar nga qytetarët

Cenim të parimit të ligjshmërisë dhe shkelje e afateve ligjore po konsiderohen nga zyrtarët opozitarë të Podujevës mosshqyrtimi i ankesave të qytetarëve për emërtimin e qindra rrugëve. Kuvendi Komunal i Podujevës më 4 shkurt 2015 e ka miratuar listën me emërtimin e 1184 rrugëve të territorit të Komunës së Podujevës dhe listën rezervë. Por, pas vendosjes së tabelave, jo të gjithë banorët ishin pajtuar me ato emërtime. 279 ankesa janë deponuar nga qytetarët. Por ato ende nuk janë shqyrtuar nga Kuvendi Komunal. Kryetari i Qendrës së Vetëvendosjes në Podujevë, Bajram Ajeti, njëherësh edhe këshilltar komunal, ka thënë se e drejta e ankimimit është e garantuar me ligj e Kushtetutë. Ai e ka përfshirë në këtë proces edhe ish-kryetarin Agim Veliu dhe drejtorët komunalë për personalizim dhe subjektivizim të këtyre rrugëve.

 

Cenim të parimit të ligjshmërisë dhe shkelje e afateve ligjore po konsiderohen nga zyrtarët opozitarë të Podujevës mosshqyrtimi i ankesave të qytetarëve për emërtimin e qindra rrugëve. Kuvendi Komunal i Podujevës më 4 shkurt 2015 e ka miratuar listën me emërtimin e 1184 rrugëve të territorit të Komunës së Podujevës dhe listën rezervë. Por, pas vendosjes së tabelave, jo të gjithë banorët ishin pajtuar me ato emërtime. 279 ankesa janë deponuar nga qytetarët. Por ato ende nuk janë shqyrtuar nga Kuvendi Komunal. Kryetari i Qendrës së Vetëvendosjes në Podujevë, Bajram Ajeti, njëherësh edhe këshilltar komunal, ka thënë se e drejta e ankimimit është e garantuar me ligj e Kushtetutë. Ai e ka përfshirë në këtë proces edhe ish-kryetarin Agim Veliu dhe drejtorët komunalë për personalizim dhe subjektivizim të këtyre rrugëve.

“Për emërtimin e rrugëve të Komunës ka qenë një rregullore në të cilën komisioni ka qenë i obliguar ta respektojë. Komisioni ka mbaruar punën, por jo mirë, sepse kanë ndikuar Agim Veliu dhe drejtorë që të ndikojnë për personalizimin dhe subjektivizimin e shumë rrugëve. Pakënaqësia e qytetarëve ka qenë e madhe, gjë që dëshmohet me numrin e madh të ankesave. Ankesat nuk janë shqyrtuar për një kohë të gjatë, duke u shkelur edhe afatet ligjore, duke shkelur edhe parimin e ndershmërisë procedurale”, ka thënë Bajram Ajeti.