Kosovë

Kamenica nënshkruan memorandum bashkëpunimi me OEK-n, përfitojnë 25 familje

 

Komuna e Kamenicës përkatësisht drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me OEK (Sinergjia dhe SIT-Qendra për Hulumtime, Shërbime Sociale dhe Hulumtime).

Nga nënshkrimi i kësaj marrëveshje do të përfitojnë 25 familje në gjendje ekonomike të rënduar në komunën e Kamenicës, pakot do të përmbajnë produkte ushqimore dhe higjienike.