Kosovë

Kuvendi i Prizrenit ka larguar zyrat e partive nga lista e pronave komunale që jepen në shfrytëzim

Kuvendi i Prizrenit ka larguar zyrat e partive nga lista e pronave komunale që jepen në shfrytëzim
 

Rekomandimi i Zyrës Kombëtare të Auditimit që dhënia e pronës publike me qira të realizohet sipas legjislacionit në fuqi nuk është jetësuar ende nga organet vendimmarrëse komunale të Prizrenit sa i përket lokaleve që shfrytëzohen si zyra të partive politike, të cilat përfaqësohen në Kuvendin e Komunës.

Ekzekutivi i Prizrenit i ka propozuar Kuvendit të Komunës miratimin e listës së veçantë të pronave të paluajtshme të Komunës, të cilat planifikohen të jepen në shfrytëzim gjatë vitit 2021, përfshirë këtu edhe pronat, ku janë të vendosura zyrat e partive politike. Mirëpo Kuvendi i Prizrenit në seancën e fundit e ka votuar listën, por duke hequr nga lista, pronat respektivisht lokalet që shfrytëzohen nga partitë politike si zyra.