Kosovë

OJQ-të në Ferizaj kërkojnë mirëmbajtjen e objekteve shkollore

OJQ-të në Ferizaj kërkojnë mirëmbajtjen e objekteve shkollore
 

Rrjeti i OJQ-ve “Avonet” ka kërkuar nga komuna e Ferizajt të mirëmbahen objektet shkollore derisa një pjesë e tyre nuk janë dezinfektuar për të nisur gjysmëvjetorin e dytë.

Kjo OJQ , ka njoftuar se tashmë ka vizituar shumicën e objekteve shkollore për të parë gjendjen teknike dhe higjienike.