Kosovë

Shoqëria civile kërkon nga Inspektorati i Punës t’i mbrojë punëtorët

Shoqëria civile kërkon nga Inspektorati i Punës t’i mbrojë punëtorët
 

Organizata “Avonet”, thotë se Inspektorati i Punës që menaxhohet nga niveli qendror gjatë vitit të kaluar një pjesë të madhe të bizneseve nuk i ka inspektuar fare.

Kjo organizatë thotë se në Komunën e Ferizajt në shumë raste po shkelen të drejtat e punëtorëve dhe po rrezikohet jeta e tyre.