Kosovë

Komuna e Podujevës ushtron padi ndaj MEA-së për ndërtimin e hidrocentralit në lumin Kaçandolli

Komuna e Podujevës ushtron padi ndaj MEA-së për ndërtimin e hidrocentralit në lumin Kaçandolli
 

Komuna e Podujevës e ka kundërshtuar ndërtimin e hidrocentralit në lumin Kaçandolli, derisa është njoftuar se është ushtruar padi ndaj Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit.

Në debatin e sotëm me përfaqësues të Kompanisë “Hidrocom” sh.p.k., përfaqësues të komunitetit, grupeve të interesit, anëtarë të ekzekutivit të Komunës së Podujevës, kryetari Shpejtim Bulliqi ka thënë se kompania “Hidrocom” sh.p.k., duke shpërfillur plotësisht vendimet e Komunës, e cila dy herë ka refuzuar ta pajisë këtë kompani me leje mjedisore, ka marrë pëlqim nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA) për realizimin e projektit për ndërtimin e hidrocentralit, në rrjedhën e lumit Kaçandolli, në territorin e Komunës së Podujevës.