Kosovë

Kanalet e hapur në Pejë plot mbeturina, u nxjerrin telashe banorëve në periferi

Kanalet e hapura në Pejë, përveç ujërave të reshjeve atmosferike, janë bërë akumulues edhe të mbeturinave të shumta, të hedhura nga banorët.

 

Kanalet e hapura në Pejë, përveç ujërave të reshjeve atmosferike, janë bërë akumulues edhe të mbeturinave të shumta, të hedhura nga banorët.

Këto mbeturina pastaj barten në derdhjet e kanaleve jashtë qytetit, duke mbuluar kësisoj sipërfaqe të tëra tokash bujqësore.