Kosovë

KEK-u eliminon operatorin më të lirë, i kthehet mbrapsht tenderi për banjo

 

Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) e kanë eliminuar nga gara një operator ekonomik lidhur me një tender në TC Kosova A, edhe pse ishte më i lirë për afro 37 mijë euro, sesa që OE i rekomanduar për kontratë.

Përveç kësaj, Organi Shqyrtues i prokurimit ka konstatuar edhe shkelje tjera ligjore në këtë aktivitet të prokurimit. I njëjti institucion e ka anuluar për të dytën herë njoftimin e Autoritetit Kontraktues (KEK) për dhënie të kontratës për tenderin me titull “Renovimi i banjove në TC Kosova A” me nr. të prokurimit KEK-20-6290-5-2-1 dhe lëndën e ka kthyer në rivlerësim. Siç shihet në vendimin e Gjykatës së tenderëve, e njëjta lëndë është trajtuar edhe më herët dhe se KEK-u i ka përsëritur shkeljet edhe në herën e dytë.