Kosovë

Komuna e Pejës vërshohet nga paditë e mësimdhënësve

Grumbulli i padive ndaj Komunës së Pejës
 

Me dhjetëra mësimdhënës, ditëve të fundit kanë ngritur padi në Gjykatën Themelore në Pejë ndaj Komunës së Pejës për mospagesën prej dy euro si kompensim për ushqim për ditët e punës.

Së fundmi, komunës i është dorëzuar nga gjykata kuverta me padi kolektive të 39 mësimdhënësve që kërkojnë pagesën e shujtës.