Kosovë

Opozita e Lipjanit kritikon ekzekutivin për transparencë minimale në prokurim publik e menaxhim të buxhetit

 

Komuna e Lipjanit ditë më parë është vlerësuar nga MAPL-ja dhe disa organizata për transparencë të mirë në prokurim publik dhe menaxhim të performancës komunale.

Ndërkohë, ka përfituar një grant prej rreth 320 mijë eurosh të cilat do të shpërndahen për realizim të projekteve kapitale.