Kosovë

PDK kundërshton shtyrjen e afatit për zbatimin e Rregullores për menaxhimin e mbeturinave

 

Këshilltarët komunalë të PDK-së në Podujevë janë shprehur kundër shtyrjes së afatit për zbatimin e Rregullores për menaxhimin e mbeturinave. Megjithëse është miratuar në vitin 2019, kjo Rregullore që parasheh edhe kushtëzime për qytetarët që nuk i paguajnë këto fatura, nuk ka filluar së zbatuari deri tash. Pas shtyrjes së dy afateve tjera, në majin e vitit të kaluar ishte vendosur që fillimi i zbatimit të saj të nisë më 1 qershor 2021.

Por, në mbledhjen e fundit të Kuvendit komunal kjo është shtyrë edhe për një vit. Në mungesë të drejtorit për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, arsyeshmërinë e ka shpalosur drejtori për Buxhet dhe Financa, Fatlum Osmani. Ai ka thënë se për shkak të përgatitjes për disa çështje, propozojnë që të shtyhet fillimi i zbatimit të kësaj Rregulloreje. Njëra nga arsyet, sipas tij, është mungesa e një souftueri për menaxhim e pagesave nga Komuna.