Kosovë

Opozita bojkoton kërkesën e Ekzekutivit të Prizrenit për çerdhen publike

 

Kërkesa e Ekzekutivit të Prizrenit për bartjen e harmonizimin e kodeve nga programi fillor në atë parafillor, si dhe ndarjeve buxhetore për funksionalizimin e plotë të çerdhes publike, nuk ka marrë aprovimin e kuvendarëve. Anëtarët e Kuvendit të Komunës nga radhët e opozitës kanë braktisur seancën e jashtëzakonshme të thirrur për këtë çështje, pasi paraprakisht kanë shprehur mospajtimin për miratimin e një vendimi të tillë.

Propozim-vendimi për harmonizimin e numrit të stafit dhe ndarjeve buxhetore sipas kategorive ekonomike, brenda Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës në Komunën e Prizrenit është prezantuar nga drejtoresha, Xhemile Thaçi-Vezgishi, e cila ka pohuar se “me votimin e kësaj pike jo vetëm që miratohen procedurat ligjore, por edhe formalizohen pagat e punëtorëve dhe shpenzimet e operative të çerdhes së parë publike në Prizren".