Kosovë

Komuna e Ferizajt ankohet se disa projekte janë peng “i defekteve në dokumentin e PZHK-së”

 

Zyrtarë të Drejtorisë së Urbanizmit në Komunën e Ferizajt, ankohen se po vazhdojnë të përballen me telashe të ndryshme si pasojë e defekteve dhe paqartësive në dokumentin e Planit Zhvillimor Komunal, i cili është hartuar dhe miratuar disa vjet më parë nga ish-pushteti.

Sipas tyre, duke u bazuar në PZHK, qyteti i Ferizajt ishte planifikuar të zgjerohet me ndërtime të larta në disa zona, megjithëse nuk janë marrë për bazë se aty janë rrugët e ngushta, pamundësia e krijimit të rrugëve të reja, mungesa për qasje të zjarrfikësve në rast të zjarreve, mungesa e orientimit të rrjetit të kanalizimit e ujësjellësit dhe një varg projektesh të tjera.