Kosovë

Prej 12 QMF-ve në Pejë vetëm dy kanë laboratore

 

Vetëm dy nga 12 Qendrat e Mjekësisë Familjare në Komunën e Pejës janë të pajisura me laboratorë për analizat e pasqyrës së gjakut.

Laboratorë të tillë kanë vetëm QMF-ja në lagjen “Karagjaq” dhe QMF-ja në fshatin Vitomiricë.