Kosovë

Katër vullnetarë, të angazhuar në procesin e vaksinimit në Lipjan

 

Që nga 15 qershori, Qendrës së vaksinimit në Lipjan i janë bashkuar katër vullnetarë, me profile shëndetësore dhe profile tjera profesionale.

Angazhimi i tyre është bërë me qëllim të lehtësimit të shërbimeve për qytetarët dhe stafin mjekësor, duke filluar me triazhimin e pacientëve, regjistrimin në sistemin elektronik dhe detyra të tjera.